NVRD

De NVRD verenigt Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte en hun afval- en reinigingsbedrijven

 

Meer gram

06-02-17

Minder ophalen bevordert hergebruik en scheelt geld

Minder vaak ophalen van restafval, zonder dat er tegelijk sprake is van diftar. Een gewaagd middel om de gescheiden inzameling van afval te bevorderen. In Wijk bij Duurstede lukte het. De Utrechtse vestingstad is in krap anderhalf jaar tijd van de laatste plaats van AVU-gemeenten fiere koploper geworden. Frequentieverlaging is ook goedkoper voor zowel gemeente als inwoners. lees meer >
06-02-17

Twee jaar onderweg met het Sectorplan AMBOR

De MBO-diploma’s van de afvalinzamelaars in Amsterdam zijn mogelijk gemaakt door het Sectorplan AMBOR. Meer banen en betere opleidingen, dat was de doelstelling van het Sectorplan Afvalbeheer- en Management en Beheer van de Openbare Ruimte (AMBOR) twee jaar geleden lees meer >
06-02-17

Boomverzorging gaat circulair

Ook de openbare ruimte maakt de gang naar de circulaire economie. Biobased groenproducten zijn in opkomst. Bij het verzorgen van groeiplaatsen voor bomen blijkt nog veel mogelijk. Een Green Deal gaat de ontluikende markt een extra slinger geven. Een artikel over kansen maar ook over belemmeringen. lees meer >
15-12-16

Benchmarkanalyse: opnieuw meer afvalscheiding in 2015

De hoeveelheid huishoudelijk afval die als ongescheiden restafval werd verbrand, daalde in 2015 opnieuw sterk van 217 naar 202 kilogram per inwoner. De best presterende benchmarkgemeente had zelfs maar 60 kg restafval.  Het gemiddeld aandeel grondstoffen dat werd gescheiden voor hergebruik steeg van 55% in 2014 naar 58%. Dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van de Benchmark Huishoudelijk Afval. De benchmark had een dekking van 148 gemeenten.   lees meer >
15-12-16

Beslommeringen rond diftar

  Twintig jaar na de uitvinding van het diftar-instrument functioneert het in veel gemeenten. In plaatsen waar het gemeentebestuur invoering overweegt, leidt de prijsprikkel tot felle discussies in de gemeenteraad. Hoe gaan de wethouders Filip van As (Zwolle),  Frits Rorink (Deventer) en Hilde Niezen (Gouda) hiermee om? lees meer >
15-12-16

Hoe doen zij dat? Deze maand: voorkomen van vuurwerkoverlast

Fred Nuwenhuis, gebiedsmanager openbare ruimte gemeente Utrecht, Jilles Annema, teamleider reiniging Meerlanden en Ton de Jong, adviseur leefomgeving gemeente Amersfoort, beantwoorden diverse vragen over vuurwerkoverlast in de rubriek 'Hoe doen zij dat'. Met welke vormen van vuurwerkoverlast hebben ze te maken, welke maatregelen treffen ze, maken ze gebruik van hufterporrof containers en vuurwerkvrijezones. lees meer >
17-11-16

Scheiden met een positieve insteek

Voor de tweede keer dit jaar organiseerde VANG Huishoudelijk Afval een driedaagse training Gedragsbeïnvloeding Afvalscheiding voor gemeenteambtenaren en medewerkers van samenwerkingsgebieden. Doel van de training is om het afvalscheidingsgedrag van inwoners op een positieve manier te veranderen. lees meer >
17-11-16

Gouden toekomst voor scheidingsinstallaties

Nederlandse producenten van sorteermachines in de afvalbranche spelen een belangrijke rol in het terugdringen van restafval in de hele wereld. Zo helpt de nascheidingsinstallatie van Banzo in Hoogeveen de gemeente Amsterdam en omliggende gemeenten aan het halen van hun scheidingsdoelstellingen en Bollegraaf in Appingedam is al zo ver dat ze kunnen stellen dat thuis afval scheiden niet meer nodig is. “De technologie is veel verder dan mensen denken.” lees meer >
17-11-16

Nederland op weg naar circulair

Initiatiefnemer voor de motie die ten grondslag ligt aan de rijksbrede visie over circulaire economie, Yasemin Cegerek (PvdA) constateerde in de loop van 2015 een grote versnippering van verschillende initiatieven. “Waar het aan schortte”, zegt ze desgevraagd, “was een nationaal plan, waarmee we richting geven aan de tientallen initiatieven die in vele regio's in Nederland plaatsvinden. Zo'n nationaal vormt ook de onontbeerlijke schakel tussen de regio's in Nederland en het Europese pakket voor circulaire plannen, dat intussen is gelanceerd." lees meer >
20-10-16

Van afval naar methanol

Een consortium van bedrijven werkt aan een route om niet-recyclebaar restafval om te zetten in chemicaliën: zogeheten chemische recycling. ”Naast thermische recycling in de vorm van verbranding en mechanische recycling in de vorm van hergebruik van ijzer, hout en plastic is chemische recycling een nieuwe loot in de afvalverwerking”, zegt Florens Slob, directeur business development bij Van Gansewinkel. Volgens hem ligt een nieuwe trede op de ladder van Lansink in het verschiet, ergens tussen verbranden en recyclen in. lees meer >