NVRD

De NVRD verenigt Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte en hun afval- en reinigingsbedrijven

 

Bijeenkomsten

De themadagen en het NVRD Jaarcongres worden door de leden beschouwd als belangrijke momenten om kennis uit te wisselen en ervaringen te delen met andere professionals. 

Naast themadagen en het Jaarcongres organiseert de NVRD regelmatig kennis- en netwerkbijeenkomsten. Leden van de vereniging krijgen korting op deze bijeenkomsten. Naast eigen bijeenkomsten werkt de NVRD mee aan evenementen op het gebied van afval- en reiniging, waaronder de Afvalconferentie, het Gemeentelijk Afvalcongres en het Landelijk Zwerfafvalcongres.