Ledenbijeenkomst evaluatie Raamovereenkomst

Op woensdagmiddag 6 september organiseert de NVRD een bijeenkomst in Arnhem voor haar publieke leden over de ontwikkelingen rond en evaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen.

bijeenkomst

Op dit moment speelt er veel; er vinden verschillende onderzoeken en overleggen plaats in opmaat naar de evaluatie van de Raamovereenkomst. Dit gebeurt veelal buiten de scope van de leden van de NVRD. Vanuit het bureau NVRD wordt samen met een werkgroep van leden zoveel mogelijk input geleverd aan de onderzoeken en overlegstructuren en waar mogelijk worden de leden via nieuwsberichten geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen (zie nieuwsarchief).

We krijgen echter steeds meer vragen over de stand van zaken en de planning van de evaluatie. Maar ook praktische vragen zoals waarmee moet in het beleid en in de begroting voor 2018 rekening gehouden worden. Zaken als de toekomst van de ketenregie, de vermarkting, de vergoedingen, de inzameling van drankenkartons, de kwaliteit van de ingezamelde stromen leiden tot veel vragen. Daarom praat de NVRD haar publieke leden in deze bijeenkomst bij over de laatste stand van zaken. Leden kunnen daarnaast hun zorgen uitspreken en input en reactie geven om zo de publieke inzet bij de evaluatie verder vorm te geven.

 

Datum en tijdstip:
2017-09-06T13:30:00 2017-09-06T17:30:00
Locatie:
Regardz WTC Arnhem
Adres:
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Aanmeldperiode:
2017-07-04T09:00:00 2017-09-05T09:00:00