VANG-bijeenkomst 'Best Practices'

Gemeenten zijn druk bezig om de VANG-doelstelling van 100 kg restafval per inwoner te realiseren. Een aantal gemeenten heeft deze inmiddels binnen handbereik of zelfs al bereikt. Op welke manier hebben zij dit aangepakt? 

Inhoud bijeenkomst
Wat hebben deze niet-stedelijke gemeenten gedaan om de hoeveelheid restafval te laten dalen? Wat was het resultaat? Hoe is dit door anderen gemeenten toe te passen? Aan de hand van presentaties verkennen we in deze interactieve VANG-bijeenkomst verschillende aanpakken van deze best practises.

Aan het einde van de ochtend, tijdens de verdiepende sessies, is er gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers over een specifieke 'best practise' naar keuze. Dit doen we op informele wijze met een broodje in de hand.

Datum en tijdstip:
2017-10-10T09:00:00 2017-10-10T13:00:00
Locatie:
Regardz WTC Arnhem
Adres:
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Aanmeldperiode:

Programma

09.00 - 09.30 uur    Inloop met koffie en thee

09.30 - 09.40 uur    Welkom door NVRD

09.40 - 10.15 uur    Presentatie gemeente Dronten

10.15 - 10.50 uur    Presentatie gemeente Peel en Maas

10.50 - 11.05 uur    Pauze

11.05 - 11.40 uur    Presentatie gemeente Aalten

11.40 - 12.50 uur    Verdiepende sessies incl. lunch

12.50 - 13.00 uur    Afsluiting en vervolg

 

De presentaties worden verzorgd door:

Gemeente Dronten: Deze gemeente is als tussenstap naar omgekeerd inzamelen eerst overgegaan naar een frequentieverlaging van de inzameling van het restafval. Restafval wordt niet meer eens in de twee weken opgehaald, maar eens in de vier weken. Dit om inwoners te stimuleren hun afval beter te scheiden.

Gemeente Peel en Maas: Met ambitieuze doelen is deze gemeente de inwoners aan huis meer service gaan bieden. Hierdoor is de hoeveelheid restafval spectaculair gedaald. Met een eigen inzameldienst wordt efficiënt en tegen zo laag mogelijke kosten het afval aan huis opgehaald. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van mensen uit de zogenaamde kaartenbak.

Gemeente Aalten: In deze gemeente is aanvankelijk diftar ingevoerd om de hoeveelheid restafval te laten dalen. Meer recent is omgekeerd inzamelen geïntroduceerd om de afvalscheiding nog meer een boost te geven.

In deze kennisbijeenkomst ligt de focus op de niet-stedelijke gemeenten. In december wordt eenzelfde bijeenkomst georganiseerd waarbij de focus op de stedelijke gemeenten ligt.