VANG Werkplaats Keukenafval

keukenafval

5 oktober vindt de vierde bijeenkomst van de Werkplaats Keukenafval plaats.

In de Werkplaats Keukenafval gaan gemeenten op zoek naar manieren om keukenafval uit het restafval te weren. Tijdens de vierde bijeenkomst vertelt de gemeente Deventer samen met Circulus-Berkel hoe ze dit middels ‘schillenboer-pilots’ beproeft. Gemeente Lelystad licht toe op welke manier ze communicatie inzetten om meer organisch keukenafval en tuinafval gescheiden in te zamelen. Het laatste onderwerp gaat over hoe we de Werkplaats Keukenafval verder kunnen ontwikkelen.

Kortom: weer interessante onderwerpen in de Werkplaats.

Wilt u ook met keukenafval aan de slag, neem dan deel aan de Werkplaats.

(NB: de Werkplaats Keukenafval is een onderdeel van VANG-HHA en is dan ook primair bedoeld voor de doelgroep van VANG-HHA: beleidsmedewerkers van gemeenten en publieke inzamelorganisaties.)

Heb je vragen/opmerkingen? Laat het weten aan Koos van Dael (vandael@nvrd.nl).

Programma

13.00–13.15   Ontvangst

13.15–13.30   Welkom en korte voorstelronde

13.30–14.15   Schillenboer Deventer, Anne-Marie Holleman (Deventer) en Marcel Aarnink (Circulus-Berkel)

14.15–15.00   Communicatie-aanpak in Lelystad, Ilse van der Meer (Lelystad)

15.00–15.15   Pauze

15.15–16.15   Ontwikkeling Werkplaats Keukenafval

16.15–16.30   Afsluiting               

Datum en tijdstip:
2017-10-05T13:00:00 2017-10-05T16:30:00
Locatie:
Stadhuis Deventer
Adres:
Grote Kerkhof 1
7411 KT Deventer
Aanmeldperiode: