NVRD

De NVRD verenigt Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte en hun afval- en reinigingsbedrijven

 

Wij maken werk van circulair

Tijdens het NVRD jaarcongres 2016 is het initiatief ‘Wij maken werk van circulair’ gelanceerd. Hiermee willen de NVRD leden optreden als launching customer voor circulaire producten en zo de circulaire economie een boost geven. Met veel enthousiasme zijn leden en het bureau de afgelopen tijd aan de slag gegaan.

De ambitie is groot:

  • Drie producten circulair inkopen (minicontainers, werkkleding en prullenbakken);
  • Een productcatalogus met circulaire producten voor de branche;
  • Proeftuinen om innovatieve producten te testen.

Stand van zaken projectonderdelen

Drie producten circulair inkopen (minicontainers, werkkleding en prullenbakken)

 

Link naar de Marktconsultatie op Tenderned

Mocht u niet via Tenderned willen werken, klik dan hier voor een PDF naar de Marktconsultatie. U kunt de antwoorden via e-mail sturen naar Anneloes Voorberg: voorberg@nvrd.nl en/of Evelien Mertens: mertens@nvrd.nl

 

Minicontainers: Midwaste, gemeente Rotterdam, gemeente Terneuzen en HVC willen minicontainers circulair inkopen. Begin 2017 wordt er een marktconsultatie gehouden waarin we onze ambities voorleggen aan de markt en vragen hen met ideeën te komen. Het komend jaar willen we door pilots ervaring opdoen met circulair inkopen van minicontainers. Uiteindelijk willen we dat er één of meerdere zo circulair mogelijke minicontainer(s) op de markt komt/komen die op grote schaal wordt/worden ingekocht door de NVRD leden.

Werkkleding: Zoals gezegd is er niet een aangesloten partij die binnenkort werkkleding circulair wil gaan inkopen. Wel is er op een aantal plekken al ervaring opgedaan hiermee, bijvoorbeeld bij de gemeente Utrecht en ook door het Rijk. Hieruit is wel gebleken dat we er nog lang niet zijn. We willen begin 2017 een startbijeenkomst organiseren met leden die hebben aangegeven hierover mee te denken. Aangevuld met externe experts en eventueel ook leveranciers. Echt een startbijeenkomst waarmee we een traject in willen gaan om stap voor stap steeds meer naar circulaire werkkleding te gaan en dit ook daadwerkelijk te gaan inkopen.

Prullenbakken: Voor dit product hebben zich nog geen leden gemeld die dit binnenkort gaan inkopen. We hanteren een vergelijkbare aanpak als bij de werkkleding. Waarbij we wat later starten.

Handreikingen opstellen: Op basis van de ervaringen met bovenstaande trajecten – aangevuld met andere ervaringen vanuit de greendeal circulair inkopen etc. – laten we in de loop van 2017 een handreiking opstellen. Hiermee kunnen onze leden zelf aan de slag om circulair inkopen in de eigen organisatie vorm te geven.

 

Een productcatalogus met circulaire producten voor de branche

De initiatiefnemers hebben aangegeven behoefte te hebben aan inzicht in welke producten al ‘circulair’ zijn, bij voorkeur wat er gemaakt is van ingezameld huishoudelijk afval. Het heeft de voorkeur aan te sluiten bij iets wat bestaat. Hier is onderzoek naar gedaan en momenteel hebben we aan de projectgroep voorliggen of het bestaande aansluit op de behoefte en/of er meer nodig is.

Opties die we nu in beeld hebben:

  • Producten laten certificeren op circulariteit (via Rendemint of Cradle2cradle)
  • Veel inspiratie / voorbeelden op Circulair Ondernemen (gelinkt aan MVO)

 

Proeftuinen om innovatieve producten te testen

Dit onderdeel wordt verder uitgewerkt. En zal ook onderdeel zijn van traject circulaire minicontainers.

 

Meer weten?

http://mvonederland.nl/green-deal-circulair-inkopen

http://themasites.pbl.nl/circulaire-economie/

https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/mvi-thema-s/circulair-inkopen

http://www.c2ccertified.org/

 

Contactpersonen NVRD:

Anneloes Voorberg                                       Evelien Mertens