Kennisbijeenkomst Privacy

Wat mag wel, en vooral ook wat mag niet wanneer het gaat om afvalpassen gekoppeld aan het adres van een burger. De Autoriteit Persoonsgegevens nam hierover kort geleden een beslissing. En wat bleek: afvalpassen mogen best gekoppeld zijn aan adressen. Ten minste als daarvoor een gerechtvaardigd doel is en voldaan wordt aan de andere vereisten uit de privacywetgeving. Welke doelen allemaal als gerechtvaardigd mogen worden aangemerkt, moet nog worden uitgekristalliseerd. Wat in ieder geval niet mag, is het opslaan van stortgegevens op de ondergrondse container zonder dat daarvoor een grondslag en een gerechtvaardigd doel, zoals bijvoorbeeld diftar, is.

Voor gemeenten en andere inzamelende partijen die gebruik maken van afvalpassen gekoppeld aan het adres van burgers, levert de beslissing van de Autoriteit Persoonsgegevens de nodige hoofdbrekers op. Welke gegevens worden met de afvalpassen precies verzameld en met welk doel? Is dat doel wel voldoende verankerd in het beleid? Worden niet meer gegevens verzameld dan strikt noodzakelijk? Wat als stortgegevens worden verzameld zonder dat sprake is van diftar?

Tijdens de kennisbijeenkomst Privacy: beperkingen voor afvalbeheer? gaan de specialisten van de Autoriteit Persoonsgegevens en de advocaten van Hekkelman in op de vragen waarmee de afvalbranche in het kader van privacywetgeving wordt geconfronteerd. Daarnaast wordt u bijgepraat over de laatste stand van zaken in het privacy dossier. Het dossier is nog volop in ontwikkeling. Er is namelijk bezwaar aangetekend tegen de beslissing van de Autoriteit Persoonsgegevens dat op korte termijn dient bij de rechtbank.

U kunt zich aanmelden voor de kennisbijeenkomst Privacy via de onderstaande link. Wees er snel bij, want er is plaats voor maximaal 100 deelnemers.

Prijs: Leden EUR 150,- excl. BTW
         Niet leden EUR 225,- excl. BTW

Datum en tijdstip:
2017-09-28T09:30:00 2017-09-28T13:30:00
Locatie:
Spaces de Rode Olifant
Adres:
Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag
Aanmeldperiode:
2017-06-13T09:00:00 2017-09-27T09:00:00