NVRD

De NVRD verenigt Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte en hun afval- en reinigingsbedrijven

 

Contributie

Contributie NVRD 2016  
tarieven zijn exclusief BTW  
  2016
Sector Regievoerende Gemeenten  
per 1000 inwoners € 11,79
minimale bijdrage € 562,65
   

per gemeente 2x GRAM

 

 
   
Sector Publieke Bedrijven  
voor inzameling restafval en/of gft per 1000 inwoners € 64,53
minimale bijdrage € 1.873,21
maximale bijdrage  
350.000 - 500.000 inwoners €23.415,17
500.000 - 650.000 inwoners €29.268,97
650.000 - 800.000 inwoners €35.122,76
800.000 - 950.000 inwoners €40.976,55
   
indien alleen reinigingstaken  
per 1000 inwoners € 15,51
minimale bijdrage € 740,43
   
   
afvalverwerking < 50 kton per jaar € 3.226,61
afvalverwerking > 50 kton en < 200 kton € 6453,22
afvalverwerking > 200 kton €12.906,44
   
bedrijvengroep Gevaarlijk Afval € 3.513,45
   
per bedrijf 3x GRAM  
   
Sector Dienstverleners & Leveranciers  
Buitengewone leden  
zzp < 2 personen €   377,45
Bedrijven < 20 personen €   754,91
Bedrijven  > 20 personen en < 50 personen € 1.747,24
Bedrijven  > 50 personen € 2.824,81
Instellingen ed. €    754,91
   
per bedrijf of instelling 2x GRAM  
   
Extra GRAM-lid € 106,04
Seniorleden € 46,88
Studenten € 46,88
   
Aanmelding  

Bij aanmelding als lid gaat het lidmaatschap in per eerste dag
van de daaropvolgende maand. De contributie zal pro rato worden berekend.

Opzegging

Opzeggen van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een boekjaar met een opzegtermijn van vier maanden.