NVRD

De NVRD verenigt Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte en hun afval- en reinigingsbedrijven

 

Statuten

De statuten van de NVRD omvatten het doel, de wettelijk noodzakelijke regelingen, bevoegdheden en besluitvormingsprocedures van de vereniging. Deze statuten zijn vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van december 2015.
 
Lees hier de statuten


Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van de NVRD is een uitwerking van de in de statuten vastgestelde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Her huishoudelijk reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 24 november 2010.