NVRD

De NVRD verenigt Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte en hun afval- en reinigingsbedrijven

 

07 maart 2017Denk mee over efficiënt beheer openbare ruimte

In de branche zijn veel partijen en professionals op zoek naar hoe hun werk in het beheer van de openbare ruimte efficiënter en slimmer kan. Er gebeuren al veel goede dingen en we maken graag gebruik van deze kennis en ervaring door dit te bundelen en de goede voorbeelden te delen. Op basis van de input die we tot nu toe hebben ontvangen, zijn we gekomen tot 7 maatregelen voor efficiënt beheer van de openbare ruimte. Dit hebben we verzameld in een Google Document waar iedereen toegang toe heeft. Via LinkedIn zijn we de discussie gestart om te toetsen of dit inderdaad de juiste punten zijn en of u nog goede voorbeelden heeft die passen bij de 7 maatregelen.

IBOR

Dit heeft al leuke en goede reacties opgeleverd. Zo zijn we naar aanleiding van een aantal reacties gestart met een tweede document: één waarin we de toegevoegde waarden van een goede openbare ruimte verzamelen.

 

Met deze manier van werken willen we het eens anders doen: Hoe kun je kennis delen zonder een bijeenkomst te organiseren? Via online middelen is hierin veel mogelijk. Vandaar dat we een online discussie zijn gestart over efficiënt beheer van de openbare ruimte.

 

We hopen op uw inbreng op de discussie en de documenten! Dat kan via onderstaande links. Ook kunt u daarin vele tips en goede voorbeelden vinden waar u nu al uw voordeel mee kunt doen. Mocht deze manier van kennis delen goed werken, zullen we dit vaker gaan toepassen.

 

Links

LinkedIn discussie: link

Google document ‘efficiënt beheer’: link

Google document: ‘waarden van BOR’: link

Share |