NVRD

De NVRD verenigt Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte en hun afval- en reinigingsbedrijven

 

Factsheets inzamelvarianten

Is uw gemeente zich aan het oriënteren op een nieuwe inzamelmethode om tot meer recycling van het huishoudelijk afval te komen? De NVRD heeft een aantal factsheets ontwikkeld van verschillende inzamelmethoden die kunnen helpen in uw orientatie. Nieuw toegevoegd: Arnhem!

Van een aantal nieuwe afvalinzamelsystemen zijn de uitgangspunten, ervaringen, resultaten en het toekomstperspectief van de uitvoerende gemeente kort in kaart gebracht. Aan de hand hiervan kunt u zich verder verdiepen in de mogelijkheden die een andere manier van inzamelen uw gemeente biedt.  

2016

2014

2013

Heeft uw gemeente ook een interessant nieuw inzamelsysteem waarvan u de resultaten en ervaringen graag met collegagemeenten wil delen? Neem dan contact met op met de NVRD via 088-3770000

Share |