Huisstijl NVRD - Meerlanden (6)2

Ontmoeting

Ontmoeting

De NVRD organiseert congressen, kennisbijeenkomsten, regiobijeenkomsten, workshops en masterclasses. Deze bijeenkomsten hebben als doel om (onderling) kennis uit te wisselen en hebben een duidelijke netwerkfunctie.