slider_1

Over de NVRD

 

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar. 
Om hier succesvol in te zijn heeft de vereniging in de loop der jaren een nationaal en internationaal erkend platform en netwerk gevormd voor de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van afvalbeheer, reiniging en het beheer van de openbare ruimte. Samen met de leden zet de NVRD zich in voor maatschappelijk verantwoord afvalbeheer en een leefbare stad. 

Een belangrijke bindende factor binnen de vereniging is het publieke perspectief dat voortvloeit uit de gemeentelijke zorg voor de openbare ruimte en de unieke samenwerking van opdrachtgevende gemeenten met opdrachtnemende publieke bedrijven. Daarnaast beschikt de NVRD over actuele kennis van het lokale afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte.