NVRD

De NVRD verenigt Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte en hun afval- en reinigingsbedrijven

 

Jaarverslag

De NVRD is een actieve vereniging die veel activiteiten onderneemt op het gebied van beleidsbeinvloeding, kennisontwikkeling, kennisdeling, netwerken, professionalisering van de branche en communicatie. Ieder jaar presenteert de vereniging een jaarverslag waarin een overzicht wordt gegeven van de activiteiten in dat jaar en waarin financiele verantwoording wordt aflegd.

Klik hier op de titel van het jaarverslag om de meest recente jaarverslagen te downloaden.

 

Contact

NVRD
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem

Telefoon: 088-377 00 00
E-mail: post@nvrd.nl

Postadres
Postbus 1218
6801 BE Arnhem