NVRD

De NVRD verenigt Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte en hun afval- en reinigingsbedrijven

 

Leden

Drijvende kracht achter de NVRD zijn de leden. Met circa 500 leden vertegenwoordigt de NVRD ruim 90% van de gemeenten en nagenoeg 100% van de overheidsgedomineerde bedrijven die actief zijn op het gebied van afvalbeheer en reiniging. Maar ook andere professionals uit de wereld van afval en milieu zijn bij de NVRD betrokken.

Onze leden zijn ingedeeld in 3 sectoren: 

  • Regievoerende gemeenten:

Opdrachtgevende gemeenten en samenwerkingsverbanden die de regie voeren over het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte.

  • Publieke bedrijven:

Overheidsgedomineerde bedrijven of gemeentelijke diensten op het gebied van afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. Zij voeren de gemeentelijke zorgtaken uit. Deze leden zijn actief op o.a. de volgende terreinen: afvalinzameling, straatreiniging, gladheidbestrijding, rioolbeheer, recycling, afvalbewerking- en verwerking.

  • Dienstverleners en leveranciers; bedrijven

Bedrijven, instellingen en organisaties uit de afval- reiniging- en milieudienstverlening, particuliere afval- en recycling bedrijven, leveranciers van containers, voertuigen en ander materieel en adviesbureaus, universiteiten, hogescholen en andere overheden. Deze leden hebben geen stemrecht maar maken graag gebruik van het netwerk en de kennis van de NVRD en voegen graag kennis toe.

Zoek leden

Ook lid worden?

Als lid van de NVRD blijft u op de hoogte van relevante ontwikkelingen in uw vakgebied. Ook kunt u altijd met uw vragen terecht op onze website en bij de medewerkers van het bureau.