NVRD

De NVRD verenigt Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte en hun afval- en reinigingsbedrijven

 

Wat doet de NVRD?

Waarom bestaan wij? Wat willen wij bereiken? Wat bieden wij aan wie? En is de wijze waarop nog van deze tijd? Vragen die elk bedrijf of elke vereniging zich eens in de zoveel jaar moet stellen. Zo ook de koninklijke NVRD.

De Meerjarenstrategie liep van 2013 tot 2016. Het aflopen van deze periode is al reden op zich om deze essentiele vragen over onze redenen van bestaan opnieuw te stellen. Maar ook de geluiden van leden waren een belangrijke aanleiding. Zo hoorden we vragen rond de organisatiestructuur, rond de waarde van het lidmaatschap en rond de zichtbaarheid van de verenigingsacties. Het antwoord op deze belangrijke vragen hebben we opgehaald bij de leden zelf. Eerst door strategische sessies te organiseren voor leden met een groot hart voor de vereniging. Mensen die een actieve rol hebben of die de grootste leden vertegenwoordigen. We hebben hen gevraagd wat ze bezighoudt, wat van belang is voor de toekomst, waarom het voor hen van belang is om zich te verenigen. Daarna hebben we drie open sessies in verschillende delen van het land gehouden. In deze sessies legden we leden stellingen voor om de eerder opgehaalde input te toetsen. Een ingevuld business model canvas, een model waarop in één pagina de belangrijkste vragen zijn beantwoord, is het resultaat. Op basis van dit model is deze strategische visie geschreven. In tegenstelling tot de Meerjarenstrategie 2013-2016, hebben we aan deze nieuwe strategische visie geen termijn gehangen. Belangrijke reden hiervoor is het voornemen om de strategische agenda constant met de leden vast te stellen – een actiepunt dat direct volgt uit deze nieuwe visie. Dit betekent niet dat de strategische visie geen uiterste houdbaarheidsdatum heeft. Onze leden veranderen, techniek en daarmee werkwijzen veranderen, verwachtingen veranderen. Kortom: zodra wij merken dat er reden voor is, gaan wij weer in gesprek met onze leden. Want als er één ding is dat niet verandert, dan is dat het feit dat de koninklijke NVRD er is voor haar leden en dat deze leden centraal staan.

Bestuur NVRD Arnhem, mei 2016

Eerdere strategieen: