NVRD

De NVRD verenigt Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte en hun afval- en reinigingsbedrijven

 

Persberichten

31-01-17

Volledig herzien UMP vastgesteld en online

Afgelopen twee jaar hebben Nedvang en VNG samen met de NVRD, Materiaalorganisaties, Vereniging Afvalbedrijven en vertegenwoordigers van gemeenten gewerkt aan een herziene versie van het Uitvoerings- en Monitoringsprotocol (UMP). Het resultaat is een nieuw – online – protocol in lijn met de laatste wet-, regelgeving en aanvullende afspraken. Het vastgestelde UMP is vanaf vandaag te vinden op umpverpakkingen.nl.   lees meer >
16-01-17

Marktconsultatie: NVRD leden op zoek naar een circulaire minicontainer

‘Wij maken werk van circulair’. Dit statement werd tijdens en na het NVRD jaarcongres in 2016 door tientallen leden onderschreven. En het heeft effect! Zo zijn meerdere leden aan de slag gegaan met de zoektocht naar een circulaire minicontainer. Midwaste (namens 13 leden), Meerlanden, HVC en de gemeenten Terneuzen en Rotterdam hebben het concrete voornemen circulaire minicontainers in te kopen. Als startpunt hiervoor is vandaag de schriftelijke marktconsultatie gepubliceerd.   lees meer >
28-11-16

Benchmarkanalyse: opnieuw meer afvalscheiding in 2015

De hoeveelheid huishoudelijk afval die als ongescheiden restafval werd verbrand, daalde in 2015 opnieuw sterk van gemiddeld 217 naar 202 kilogram per inwoner. De best presterende benchmarkgemeente had zelfs maar 60 kg restafval. Het gemiddeld aandeel grondstoffen dat werd gescheiden voor hergebruik steeg van 55% in 2014 naar 58%.   lees meer >
15-06-15

CONGRES ARBEIDSPARTICIPATIE: WERK IN UITVOERING!

Arbeidsparticipatie in afval en beheer openbare ruimte De verenigingen NVRD en Stadswerk organiseren op woensdag 17 juni hét congres over Arbeidsparticipatie in de uitvoering van gemeentelijke afvaltaken en beheer openbare ruimte. In de uitvoering van gemeentelijke afvaltaken, beheer openbare ruimte en circulaire economie zijn al veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. Om de doelstellingen uit het Sociaal Akkoord en de Banenafspraak te halen, is meer nodig! Binnen deze branches is een sterke wil en ambitie aanwezig om hier mee aan de slag te gaan. Om deze wil en ambitie te ondersteunen en te stimuleren, organiseren NVRD en Stadswerk in samenwerking met vele partners dit congres. lees meer >
18-03-15

Gemeenten gaan gezamenlijk voor ambitieuze doelstelling

Donderdag 19 maart organiseren de NVRD en het Congres- en Studiecentrum van de VNG het Gemeentelijk Avalcongres. Dit jaar heeft het congres als thema ‘De Regie houden’. De ambities van de Staatsecretaris zijn helder: naar 75% afvalscheiding in 2020. Toch moet er nog het nodige gebeuren in Nederland voor het zover is. Tijdens het Gemeentelijk Afvalcongres krijgen deelnemende gemeenten te horen hoe andere gemeenten het doen, gaan gemeenten met elkaar in discussie over de nieuwe richtlijnen voor restafval en worden ze geïnspireerd om nog beter de regie te houden op het lokale afvalbeleid in de gemeente.   lees meer >

Contact

NVRD
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem

Telefoon: 088-377 00 00
E-mail: post@nvrd.nl

Postadres
Postbus 1218
6801 BE Arnhem