NVRD

De NVRD verenigt Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte en hun afval- en reinigingsbedrijven

 

15 december 2016Benchmarkanalyse: opnieuw meer afvalscheiding in 2015

De hoeveelheid huishoudelijk afval die als ongescheiden restafval werd verbrand, daalde in 2015 opnieuw sterk van 217 naar 202 kilogram per inwoner. De best presterende benchmarkgemeente had zelfs maar 60 kg restafval.  Het gemiddeld aandeel grondstoffen dat werd gescheiden voor hergebruik steeg van 55% in 2014 naar 58%. Dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van de Benchmark Huishoudelijk Afval. De benchmark had een dekking van 148 gemeenten.

 

03 VANG foto VConsyst

Naast een algemene afname van de totale stroom huishoudelijk afval is vooral een actief gemeentelijk grondstoffenbeleid verantwoordelijk voor de daling van het restafval. Gemeenten die traditioneel het best scoren zijn gemeenten met tariefdifferentiatie (diftar). Daarnaast presteren ook gemeenten die sterk inzetten op servicedifferentiatie (extra minicontainers of ophaalrondes voor gescheiden grondstofstromen en het tegenovergestelde bij ongescheiden restafval), goed. Ook gemeenten met scheiding van het restafval na inzameling (nascheiding) presteren beter dan gemiddeld.

De hoeveelheid ongescheiden afval, ook wel 'restafval'is een belangrijke prestatie-indicator in het afvalbeheer. In de benchmark wordt uitgegaan van de hoeveelheid huishoudelijk restafval na nascheiding. In 2015 was dat gemiddeld 202 kg per inwoner. Dat is 7% minder dan in 2014 (217 kg per inwoner)

Klik hier voor het hele artikel (alleen voor NVRD-leden en GRAM-abonnees)

 

 

 

Share |