NVRD

De NVRD verenigt Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte en hun afval- en reinigingsbedrijven

 

06 februari 2017Minder ophalen bevordert hergebruik en scheelt geld

Minder vaak ophalen van restafval, zonder dat er tegelijk sprake is van diftar. Een gewaagd middel om de gescheiden inzameling van afval te bevorderen. In Wijk bij Duurstede lukte het. De Utrechtse vestingstad is in krap anderhalf jaar tijd van de laatste plaats van AVU-gemeenten fiere koploper geworden. Frequentieverlaging is ook goedkoper voor zowel gemeente als inwoners.

06 foto Siebe Swart HH

In de Utrechtse gemeente Wijk bij Duurstede met een kleine tienduizend huishoudens, verdeeld over drie kernen, bleef het percentage brongescheiden afval tot 2014 al geruime tijd steken op 49 procent. “In de cijfers van onze gemeenschappelijke afvalregeling AVU – Afvalverwijdering Utrecht – bungelden wij maar zo'n beetje onderaan aan de lijst. Dat wilden wij verbeteren”, blikt Marchal terug. “We bleven achter bij de benchmark onder gemeenten die met ons te vergelijken zijn. Die scoorden 55 procent”, vult Tomson aan. Om nog maar te zwijgen van de landelijke doelstelling van 65 procent die in 2014 gold. Sorteerproeven wezen uit dat er nog vrij veel gft, papier, kunststof, textiel en glas in het restafval zat. “Hier was dus nog duidelijk milieuwinst te halen”, zegt Tomson. Wijk bij Duurstede zamelde alleen gft in. Kunststofafval moesten mensen naar bovengrondse verzamelcontainers brengen.

 

Klik hier voor het hele artikel (alleen voor NVRD-leden)

Share |