NVRD

De NVRD verenigt Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte en hun afval- en reinigingsbedrijven

 

Presentaties bijeenkomsten

Hier vindt u na iedere NVRD bijeenkomst de presentaties van de sprekers.

14 februari 2017, verhalen uit de sector, wetgeving in de praktijk

1 december 2016, Privacy in de afvalbranche

24 november 2016 NVRD themadag Afval & Grondstoffen

Sessies

 

3 november 2016 Regiobijeenkomst Noord Nederland

 

13 oktober 2016 kennisbijeenkomst P&O / KAM

13 september 2016 Themadag 'Beheer Openbare Ruimte in Beweging'

 

30 juni 2016 NVRD Regiobijeenkomst Noord-Nederland

 

26 mei 2016 NVRD Jaarcongres 100% Circulair

 

21 april 2016 Nationaal Gladheidbestrijdingscongres 2016

Plenair


Sessies

31 maart 2016 Gemeentelijk Afvalcongres

Klik hier voor het verslag, de presentaties en foto's

 

 

17 Maart 2016 Regio Noord-Nederland

18 februari 2016 Themadag Actualiteit in bedrijfsvoering

 

10 december 2015 Kennisbijeenkomst KAM en P&O

 

 

 

 

24 november 2015 Waardevolle Ketens

Deelsessies

 

12 november 2015 Regiiobijeenkomst Noord Nederland

 

15 oktober Regiobijeenkomst midden Nederland

 

15 oktober Themabijeenkomst Plaagdiermanagement

Sessies:

24 september themadag BOR: werk maken van integraal beheer - de mens centraal

 

5 februari Themadag: Uitdagingen in publieke bedrijfsvoering

 

 

 

27 november 2014 Themadag Afval & Grondstoffen

 20 november Regio Noord Nederland

13 november Regio Zuid-Nederland

 

P&O KAM

 

Nationaal Gladheidbestrijdingscongres 2014

Sessies

 

Themadag 26 juni 2014: Grip op de Openbare Ruimte

 

Regio Noord Nederland 12 juni 2014

Twente Milieu - de rol van educatie in het behalen van scheidingsdoelstellingen
Friese Milieu Federatie - Fryslan Schoon
Milieu Centraal

 

 

Themadag 23 januari 2014: Uitvoering publieke taken; de juiste balans tussen innovatief, duurzaam en betaalbaar

 

Bijeenkomst 14 november Regio Noord

Themadag 30 oktober Meer Recycling! Meer verantwoordelijkheden?

Deelsessies:

Themadag Kerntaken gemeenten 11 september 2013

Regio bijeenkomst Noord-Nederland 20 juni 2013
1. Presentatie Max de vries (BRBS)
2. Presentatie Maarten Goorhuis (NVRD) Juridisch kader
3.Presentatie Dusseldorp
4. presentatie milieustraat nvrd noord

Regio bijeenkomst Noord-Nederland 14 maart 2013

1. Presentatie Peter Bos (VAR Frankenhuis)
2. Presentatie Emile Bruls (RWS Leefomgeving (voorheen Agentschap NL) 
3. Presentatie Jan van Amerongen Juridisch kader van de textielinzameling, (ROVA)
4. Presentatie Marc Bijlsma (de beurs) 
5. Deelnemerslijst
6. Verslag

NVRD themadag Verbinden in de Openbare Ruimte

1. Van beheer Openbare Ruimte naar asceetmanagement en systeemgericht contractbeheer (Koos van Dael & Rik de Visser) MWH

2. Opdrachtgeverschap en de aansturing van een gemeentelijk werkbedrijf (Dirk Langedijk) Langedijk samen werken aan oplossingen

3. Sturen met losse teugels (Marc Veenhuizen & Cor van den Hoek) Gemeente Apeldoorn

4. Beeldgericht werken in de praktijk vormgeving van de relatie opdrachtgever/opdrachtnemer (Fred Janssen & Rob Braspenning) Gemeente Tilburg

5. ROVA Ontzorgt gemeente Zwolle en gaat in groen (Hans Groenhuis) ROVA

6. De uitvoering van beheertaken en de inzet van doelgroepen in de gemeente Apeldoorn (Erik van der Veen) Gemeente Apeldoorn

7. Samenwerken en regie; schets van trends en toegepaste organisatiemodellen (Paul de Bruin) IPR-Normag

8. Open diensten innovaties (Pim den Hertog) Dialogic Innovatie & Interactie/ Universiteit Amsterdam


NVRD regiobijeenkomst Noord 8 november 2012

 1. Presentatie Enschede
 2. Presentatie NVRD Recycling Huishoudelijk Afval naar 65%
 3. Presentatie Zwolle omgekeerd inzamelen

NVRD themadag Verpakkingen en Grondstoffen 7 november 2012

 1. Het grondstoffenakkoord in het advies Huishoudelijk Afval (Erik de Baedts, NVRD)
 2. Manifest voor een afvalloze samenleving: waarom doen gemeenten mee? (Hans Ubachs, gemeente Laarbeek)
 3. Hoe gaan we 2 keer zoveel AEEA inzamelen? (Jan Vlak, Wecycle)
 4. Toelichting advies VNG commissie verduurzaming verpakkingen en verdere procedure (Wilbert Willems, gemeente Breda en lid VNG Commissie Milieu & Mobiliteit)
 5. Ingrediënten voor duurzame grondstofketens (Ernst Worrell, Universiteit Utrecht)
 6. Inzameling van drankenkartons en blik in Vlaanderen (Lieven Capon, Fost Plus)

Nationaal Gladheidbestrijdingscongres 2012, CROW, NVRD

1. Rijkswaterstaat voorbereid de winter in, Martin Timmer, Rijkswaterstaat
2. Amsterdam: Winterklaar?, Ute Hoogeveen, gemeente Amsterdam
3. Gladheidbestrijding op fietspaden en voetgangersgebieden, Fred Aalders, gemeente
Nijmegen

4. Gladheidbestrijding op fietspaden en voetgangersgebieden, Mark Alblas, Meteo Consult
5. Zout kan het ietsje minder?, Marc Eijbersen, CROW
6. Gladheidbestrijding en werktijdenregelingen, Wouter Koenderman, ACV
7. Gladheidbestrijding in Vlaanderen, Bruno Heirbrant, Vlaamse Overheid van het Agentschap Wegen en Verkeer

Themadag "Wegwijs in werken naar vermogen" 5 april 2012

 1. De Wet werken naar vermogen, Mark Leemans, KplusV
 2. Wat betekent de Wet voor gemeenten, Rene Paas, Divosa
 3. Hoe om te gaan met loondispensatie, Martine van Ommeren, Panteia
 4. Hoe gaat Den Bosch om met social Return in aanbesteden, Peter van den Berg, Weener Groep
 5. Ervaringen bij de vorming van een Regionaal Werkbedrijf, Robert Schouten, Partner IPR Normag
 6. De invulling van Maatschappelijk Verantwoord ondernemen bij Irado in Schiedam, Andre Hertog, Irado
 7. Samenwerken op vol vermogen, Hen Schreurs, WAA groep
 8. SW-bedrijf en gemeentelijk afvalbedrijf richten één uitvoeringseenheid op, Cees Paridaans, gemeente Tilburg