Afvalstoffenverordening

Op grond van Artikel 10.23 van de Wet Milieubeheer moet elke gemeente een afvalstoffenverordening vaststellen. In deze verordening stelt de gemeente regels over de overdracht van afvalstoffen aan een bij de verordening aangewezen inzameldienst. Voor de uitvoering van artikel 10.23 Wm maken bijna alle gemeenten gebruik van de modelverordening van de VNG. De meest recente versie van de modelverordening is die van 2015.