Europees beleid

De Europese wetgeving voor afval- en grondstoffen is neergelegd in een aantal verschillende richtlijnen en verordeningen. In de Europese wetgevingsstructuur zijn een drietal verschillende niveaus te onderscheiden: Kaderstellende richtlijnen Sectorale richtlijnen over afvalverwerking (verbranding en storten) Sectorale richtlijnen over specifieke afvalstromen (verpakkingen, afgedankte elektrische apparatuur, batterijen en accu’s, autowrakken, mijnafval, zuiveringsslib, PCB’s) De belangrijkste kaderstellende richtlijn is de Afval Kaderrichtlijn die de basis vormt voor veel sectorale richtlijnen. Daarnaast is de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (waste shipment regulation) van belang die regel stelt aan het transport van afvalstoffen tussen lidstaten. De Europese wet- en regelgeving is een belangrijke bron van de Nederlandse wet- en regelgeving, die tegenwoordig in belangrijke mate zijn oorsprong vindt in de implementatie van Europese regels.