Handhaving

Gemeenten en afvalbedrijven hebben op verschillende momenten te maken met handhaving, en handhaven zelf soms ook weer. Gemeentelijke inrichtingen voor afvalbeheer moeten vaak over een milieuvergunning beschikken of aan algemene regels voldoen. Het toezicht en de handhaving daarop is tegenwoordig meestal in handen van een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Daarnaast hebben gemeenten en afvalbedrijven te maken met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voorheen Arbeidsinspectie) die met name toeziet op arbeidsomstandigheden en de veiligheidscultuur binnen de organisatie. Tot slot kunnen gemeenten en afvalbedrijven soms te maken krijgen met de Inspectie voor de Leefomgeving en het Transport die toeziet op de naleving van veel milieuwetgeving.