LAP

Het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) beschrijft het landelijk beleid ten aanzien van het Nederlandse afvalbeheer. Het LAP bestaat grofweg uit twee delen: een beleidskader, wat de inhoud weergeeft van het beleid ten aanzien van het afvalbeheer, en de sectorplannen die het beleidskader nader invullen voor specifieke afvalstromen. Dit kan een concretisering zijn, maar ook een specifieke afwijking van een bepaalde algemene beleidslijn wanneer daar reden toe is. In de meeste sectorplannen is een minimumstandaard opgenomen die aangeeft wat voor die betreffende afvalstroom het minimale verwerkingsniveau is. Daarnaast zijn de sectorplannen het toetsingskader voor de vergunningverlening aan afvalverwerkende inrichtingen. Er zijn in totaal 83 sectorplannen bij het LAP vastgesteld.