Producentenverantwoordelijkheid

Producentenverantwoordelijkheid betekent dat producenten verantwoordelijk zijn voor de organisatie en financiering van preventie en het afvalbeheer van de door hen op de markt gebrachte producten. Productenverantwoordelijkheid geldt voor een aantal afvalstromen in Nederland. Voor het gemeentelijke afvalbeleid zijn met name de verpakkingen en de afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van belang. De precieze invulling van de producentenverantwoordelijkheid is per productstroom verschillend. De algemene doelen van producentenverantwoordelijkheid zijn:

  • Eco-design: doordat producenten verantwoordelijk worden voor het afvalbeheer van hun producten wordt veronderstelt dat ze bij het ontwerp meer rekening zullen houden met de recyclebaarheid ervan.
  • Preventie en Recycling: producenten worden verantwoordelijk gemaakt voor het halen van doelstellingen op het gebied van afvalpreventie en van recycling.
  • De vervuiler betaalt: doordat producenten de kosten van inzameling en het verdere afvalbeheer moeten betalen hoeven deze kosten niet meer via de afvalstoffenheffing te worden opgebracht. In plaats daarvan zijn de kosten een onderdeel van de productprijs, waardoor de vervuiler betaalt.