Containermanagement

Afval wordt binnen gemeenten aangeboden in minicontainers en verzamelcontainers. Een containermanagement systeem is een beheersmaatregel die een gemeente inzicht geeft in het aantal containers dat in haar gemeente is uitgezet, en hoe vaak en wanneer deze geleegd worden.

Het invoeren van containermanagement leidt naast deze informatie voor gemeenten tot minder illegale aanbiedingen van afval doordat alle containers worden geregistreerd, gekoppeld aan een huisadres, en voorzien van een chip. Containers waarvoor geen afvalstoffenheffing is betaald, worden dus niet langer geleegd.

Verzamelcontainers worden voorzien van een toegangsregistratie waarbij alleen huishoudens die in het bezit zijn van een pasje, toegang hebben tot de container. Zo wordt voorkomen dat bijvoorbeeld bedrijfsafval (waarvoor geen afvalstoffenheffing wordt betaald) illegaal in de verzamelcontainers belandt.