Inzamelmethoden

Als gemeente ben je verantwoordelijk voor het inzamelen van huishoudelijk afval (zie artikel 10.21 en 10.22 van de Wet Milieubeheer). Elke gemeente in Nederland heeft de vrijheid zelf te bepalen op welke wijze ze dit wil doen. Veelal wordt er in een gemeente een mix van verschillende inzamelmiddelen gebruikt, die uiteindelijk moet leiden tot een zo optimaal, effectief en efficiënt mogelijke inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen.

De keuze voor een bepaalde methode van inzamelen hangt af van een aantal factoren. Wat zijn de gemeentelijke doelstellingen met betrekking tot de afvalinzameling? En wat zijn de fysieke mogelijkheden? Wil je de stad enkel schoon hebben, of wil je voor optimale afvalscheiding gaan? Bestaat je gemeente voornamelijk uit laagbouw? Of is je gemeente dichtbevolkt?

Wanneer je als gemeente stappen wil zetten richting méér gescheiden inzameling en recycling, is het zeer nuttig de manier van inzamelen onder de loep te nemen.