Inzamelmiddelen

Voor het inzetten van de juiste inzamelmiddelen voor het afvoeren van afval zijn verschillende mogelijkheden. Het bepalen van het juiste inzamelmiddel is niet alleen afhankelijk van het soort en de hoeveelheid afval dat vrij komt, maar ook van de infrastructuur van uw gemeente. Zijn de straten breed genoeg voor de inzamelvoertuigen? Wat voor containers worden in uw gemeente gebruikt? Tal van factoren zijn van invloed op de keuze voor een inzamelmiddel: de beschikbare ruimte, dichtheid van bebouwing, aard van de afvalstroom, maar ook milieu-eisen die verbonden zijn aan de uitstoot van CO2 en de arbo-regels zijn van invloed op de keuze voor een inzamelmiddel.