Afvalpreventie

De preventie van het ontstaan van afval heeft sinds 1979 in het afvalstoffenbeleid de hoogste prioriteit (boven recycling, verbranden en storten van afvalstoffen). In de afgelopen decennia heeft het beleid zich vooral gericht op afvalpreventie binnen bedrijven en industrietakken. Dit beleid kreeg vorm via preventieprogramma’s, projecten, vergunningverlening, algemene regels, vrijwillige afspraken en financiële instrumenten. De preventie van huishoudelijk afval is tot dusver vaak nog onderbelicht gebleven.

Afvalpreventie heeft betrekking op verschillende activiteiten op verschillende plaatsen in keten. Deze keten bestaat uit de fasen: Productie (ontwerp, fabricage, transport, distributie), Consumptie (aankoop, gebruik en hergebruik)” en Afdanking (gescheiden inzameling, recycling, nuttige toepassing en verwijdering). Afvalpreventie heeft betrekking op alle activiteiten die plaatsvinden voordat iets de afvalfase bereikt. Het beter scheiden van afval is dus geen vorm van afvalpreventie, maar van afvalbeheer.