AEEA

Huishoudelijke Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA), ook wel WEEE genoemd (Waste Electrical and Electronic Equipment) is alle apparatuur (wit- en bruingoed) die in een huishouden vrijkomt.

Bij de inzameling van AEEA spelen gemeenten een belangrijke rol. Via de gemeentelijke milieustraten wordt het overgrote deel van de afgedankte apparatuur van huishoudens ingezameld. Sinds 2009 ontvangen gemeenten (na een lange juridische strijd voor een vergoeding van de inzamelkosten door de NVRD) hier een vergoeding voor van de producentenorganisatie Wecycle. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een convenant waarin de vergoeding per ton is geregeld.

Inmiddels zijn deze contacten afgelopen, en heeft een nieuw producentenorganisatie (Weee NL) zich naast Wecycle op de markt gemeld, en gemeenten aanbiedingen gedaan voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke AEEA. Hierdoor werden nieuwe onderhandelingen met alleen Wecycle overbodig, en kunnen gemeenten op basis van een lokale keuze een contract met Wecycle, ofwel met Weee NL aangaan.