Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval is de verzamelnaam voor verbouwingsrestafval en puin dat vrijkomt in huishoudens, oftewel afval dat ongescheiden vrijkomt bij bouwen, slopen of verbouwen door particuliere huishoudens.