Drankenkartons

Drankenkartons (ook wel sappakken genoemd) zijn verpakkingen van vloeibare voedingsmiddelen, en vallen hiermee onder de producentenverantwoordelijkheid die voor verpakkingen geldt. Aangezien drankenkartons voor het overgrote deel uit karton bestaan, worden ze ook als zodanig geregistreerd. In de Raamovereenkomst verpakkingen II (afspraken tussen overheid, verpakkingsproducenten en gemeenten over de inzameling van verpakkingen), is in 2012 afgesproken dat er een aantal proeven zullen worden uitgevoerd naar de gescheiden inzameling van drankenkartons.