Glas

Glas is oneindig recyclebaar. Glazen verpakkingen zijn de laatste decennia ook steeds lichter geworden. In het kader van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen wordt de inzameling en recycling georganiseerd en gefinancierd door Stichting Afvalfonds Verpakkingen, is nauwe samenwerking met gemeenten die de inzameling van glazen verpakkingen uitvoeren.