Kunststof verpakkingsafval

Een groot deel van het volume van het restafval bestaat uit kunststof verpakkingen. Allerhande voedingsmiddelen en andere producten zijn verpakt in kunststof. Sinds 2007 geldt er producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen. Dat betekent dat de inzameling en recycling van verpakkingsafval, waaronder kunststof verpakkingen, vanaf dat moment gefinancierd wordt door de producenten en importeurs van deze verpakkingen. Voor 2013 tot 2022 zijn nieuwe afspraken gemaakt tussen Rijk, VNG en producenten over de inzameling en recycling van verpakkingen. Deze zijn in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 en in het Addendum vastgelegd.