Oud papier en karton

Tot 1997 was de oud papier inzameling vrijblijvend en vooral succesvol in perioden dat er goed betaald werd voor het oud papier en karton. In 1997 heeft het toenmalige ministerie van VROM afspraken gemaakt met gemeenten, drukkerijen, uitgevers, de papier- en verpakkingsindustrie.

De basis van deze afspraken - die ook zijn vastgelegd in het landelijk afvalbeheerplan - is dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inzameling van het oud papier en karton. Bij de inzameling van oud papier en karton van huishoudens in Nederland hebben scholen, sportverenigingen en charitatieve instellingen altijd een belangrijke rol gespeeld. In veel gemeenten is dat ook nu nog het geval. Daarbij wordt veelal gebruik gemaakt van een subsidieregeling, waardoor de inkomsten voor de verenigingen gegarandeerd zijn en eventuele schommelingen in de vergoeding voor oud papier en karton voor rekening en risico zijn van de gemeente.

Door de professionalisering in de afvalinzameling, waarbij in steeds grotere mate wordt ingezameld met zijbelading, wordt het steeds lastiger vrijwilligers in te zetten bij de papier-inzameling. Hiermee kan de subsidieregeling onder druk komen te staan.