Restafval

Restafval is het afval dat overblijft als alle herbruikbare afvalstromen zo veel mogelijk zijn gescheiden. Aangezien het nationale en internationale beleid er de laatste decennia op is gericht om zo veel mogelijk herbruikbare afvalstromen gescheiden te houden, neemt de hoeveelheid restafval in Nederland geleidelijk af.