Textiel

De productie van textiel heeft een zeer hoge milieudruk. Recycling van textiel heeft dus een zeer positieve invloed op de milieudruk van het gemeentelijk afvalbeheer. De textielinzameling in Nederland was vroeger met name gericht op herdraagbare kleding, die dan naar het buitenland werd gestuurd. Tegenwoordig bieden nieuwe technieken mogelijkheden om textiel op vezelniveau te recyclen, waardoor ook kapotte kleding, lappen, doeken en ander textiel een tweede leven kan krijgen.