Verpakkingen

Verpakkingsafval maakt een groot deel uit van het afval dat in huishoudens vrij komt. Verpakkingen worden van veel verschillende materialen vervaardigd, die allen in principe recyclebaar zijn: kunststof, papier, metaal (blik), drankenkartons, hout, piepschuim (EPS) zijn de belangrijkste soorten verpakkingsafval die in het huishoudelijk afval worden aangetroffen. Op Europees niveau is afgesproken dat de producenten van verpakkingsmaterialen de verantwoordelijkheid hebben voor van de inzameling en recycling van verpakkingsafval. Deze producentenverantwoordelijkheid houdt in dat producenten zowel financieel als organisatorisch zorg moeten dragen voor het behalen van een vastgesteld (jaarlijks oplopend) percentage recycling per verpakkingssoort.