Nascheiden en sorteren

Sommige gemeenten kiezen ervoor een paar stromen niet aan de bron, maar achteraf te scheiden. Dit gebeurt met name bij kunststof verpakkingen en metalen. Met name gemeenten in Limburg, Friesland en Groningenhebben de keuze voor de nascheiding van deze afvalstromen gemaakt. De burger hoeft op die manier minder afvalstromen aan huis gescheiden te houden.

Daarnaast zijn er ook gemeenten die een mix van recyclebare materialen inzamelen, die naderhand gesorteerd dienen te worden. Dit kan door middel van ‘handpicking’, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet, of in een sorteerinstallatie.

Ook grof huishoudelijk restafval wordt vaak na inzameling op de milieustraat verder gesorteerd in monostromen.