Recyclen

Recycling staat (vlak onder afvalpreventie) bovenaan de Ladder van Lansink, en is daarmee de meest wenselijke manier van afvalverwerking. Van de totale hoeveelheid afval in Nederland (bedrijfsafval en huishoudelijk afval), wordt al ruim 80% gerecycled. Van het huishoudelijke afval wordt echter slechts ruim 50% gerecycled. Hiermee doet Nederland het, in vergelijking met de rest van (met name Oost- en Zuid-) Europa, erg goed.