Verbranden

Het verbranden van afval is in Nederland de meest toegepaste verwerkingsmethode voor restafval. De Nederlandse verbrandingsinstallaties behoren tot de modernste van Europa en zijn allemaal voorzien van technieken voor de productie van stroom en/of warmte. Volgens de Europese definities mogen de verbrandingsinstallaties daarom als installaties voor de nuttige toepassing van afval worden beschouwd, in plaats van als afvalverbrandingsinstallaties voor verwijdering.