Vergisten en composteren

Organisch afval (GFT-, en groenafval) kan op verschillende manieren worden verwerkt. Veelal wordt deze biomassa omgezet is iets anders. Dit wordt biomassaconversie genoemd. De belangrijkste vormen van biomassaconversie zijn composteren, vergisten, vergassen en verbranden. Biomassaconversie staat in toenemende belangstelling vanwege de potentie van de meeste technieken (behalve composteren) om met behulp van biomassa duurzame energie op te wekken.