Slider9

Bijeenkomsten

De NVRD organiseert congressen, kennisbijeenkomsten, regiobijeenkomsten, workshops en masterclasses. Deze bijeenkomsten hebben als doel om (onderling) kennis uit te wisselen en een duidelijke netwerkfunctie te realiseren.

Bijeenkomsten

Week van de AfvalHelden 1 t/m 7 maart 2021

'De Week van de AfvalHelden' is dé week waarin medewerkers uit de afvalbranche centraal staan. Medewerkers uit deze branche zijn essentieel voor het draaiende houden van de Nederlandse samenleving.

Young NVRD online kennismaking

Young NVRD is het netwerk voor jonge medewerkers (t/m 35 jaar) uit de afval- en reinigingsbranche. Samen vormt het een platform voor rebelse ideeën, kennisuitwisseling en samenwerking. Op woensdag 3 maart organiseert Young NVRD van 15:00 tot 17:00 een online kennismaking als eerste evenement van het jaar. Hierin staat kennismaking centraal.  

| Online via ZOOM

NVRDtalk: Waardering uiten zonder loonsverhoging?

Tijdens de Week van de AfvalHelden staat de donderdag in het teken van waardering. 

| Klokgebouw en Kazerne te Eindhoven

NVRD Jaarcongres 2021 'Innovatie - de rol van de overheid'

Vanwege het Corona-virus wordt het NVRD Jaarcongres 2020 een jaar uitgesteld. De nieuwe datum is 19 en 20 mei 2021.  'Innovatie en de rol van de overheid', dat is het onderwerp van het NVRD Jaarcongres. Innoveren en overheid noemt men niet vaak in één adem. En toch speelt de overheid vaak een cruciale rol in het innovatieproces. Denk aan het aanpassen van wet- en regelgeving, maar ook aan het financieren van onderzoek. En waar past dit thema beter, dan in design hoofdstad Eindhoven? Samen met Cure, afvalinzamelaar in deze regio, organiseert de NVRD hier gedurende twee dagen een inspirerend programma.

| Hart van Holland Nijkerk

Gladheidbestrijdingscongres 2021