Slider9

Bijeenkomsten

De NVRD organiseert congressen, kennisbijeenkomsten, regiobijeenkomsten, workshops en masterclasses. Deze bijeenkomsten hebben als doel om (onderling) kennis uit te wisselen en een duidelijke netwerkfunctie te realiseren.

Bijeenkomsten

| Saver

Regiobijeenkomst Zuid op 9 april 2020 - AFGELAST

IN VERBAND MET HET CORONA VIRUS WORDT DEZE BIJEENKOMST AFGELAST EN OP 22 OKTOBER OPNIEUW INGEPLAND    

| Hart van Holland Nijkerk

Gladheidbestrijdingscongres 2020 AFGELAST

Vanwege de aangescherpte maatregelen rond het Corona-virus gaat het Nationaal Gladheidbestrijdingscongres 2020 op donderdag 16 april helaas niet door. De NVRD beraadt zich op een nieuwe datum. 

| RSC Schiphol

Regiobijeenkomst West op 22 april 2020 - AFGELAST

IN VERBAND MET HET CORONA VIRUS WORDT DEZE BIJEENKOMST AFGELAST EN OP EEN LATER TIJDSTIP OPNIEUW INGEPLAND  

| Natlab, Klokgebouw en Kazerne te Eindhoven

NVRD Jaarcongres 2020 'Innovatie - de rol van de overheid'

'Innovatie en de rol van de overheid', dat is het onderwerp van het NVRD Jaarcongres 2020. Innoveren en overheid noemt men niet vaak in één adem. En toch speelt de overheid vaak een cruciale rol in het innovatieproces. Denk aan het aanpassen van wet- en regelgeving, maar ook aan het financieren van onderzoek. En waar past dit thema beter, dan in design hoofdstad Eindhoven? Samen met Cure, afvalinzamelaar in deze regio, organiseert de NVRD hier gedurende twee dagen een inspirerend programma.