Slider9

Bijeenkomsten

De NVRD organiseert congressen, kennisbijeenkomsten, regiobijeenkomsten, workshops en masterclasses. Deze bijeenkomsten hebben als doel om (onderling) kennis uit te wisselen en een duidelijke netwerkfunctie te realiseren.

Bijeenkomsten

| CURE Afvalbeheer

Algemene ledenvergadering en netwerkborrel

| Hart van Holland Nijkerk

Gladheidbestrijdingscongres 2021

| Zeeland

Voorinschrijving NVRD Jaarcongres

Dit jaar organiseren we samen met Indaver en ZRD het NVRD Jaarcongres in Zeeland. Wilt u als eerste toegang krijgen tot HET hotel waar alles plaatvindt? Meld u dan nu alvast aan voor dit congres. Meer informatie over de diverse onderdelen van het congres en Hotel informatie volgt snel.