Slider9

Bijeenkomsten

De NVRD organiseert congressen, kennisbijeenkomsten, regiobijeenkomsten, workshops en masterclasses. Deze bijeenkomsten hebben als doel om (onderling) kennis uit te wisselen en een duidelijke netwerkfunctie te realiseren.

Bijeenkomsten

| Online vanuit Klokgebouw te Eindhoven

Algemene Ledenvergadering 20 mei 2021

Online Algemene Ledenvergadering

| Online vanuit Klokgebouw te Eindhoven

NVRD Jaarcongres 2021 'Innovatie - de rol van de overheid'

Op 20 mei organiseren wij weer een NVRD Jaarcongres, voorafgegaan door een Algemene Ledenvergadering. Dit jaar samen met NVRD-lid Cure. Het thema van het congres is ‘Innovatie – de rol van de overheid’. Het is nog niet mogelijk om met dit congres fysiek bij elkaar te komen. We zorgen we voor een online congres dat dicht in de buurt moet komen van een live congres.   20 mei - Algemene Ledenvergadering - 9.30 uur tot 11.00 uur 20 mei - NVRD Jaarcongres - 14.00 uur tot 16.00 uur   Informatie over het programma en mogelijkheid tot aanmelden volgt in de komende weken.

| Zoom

NVRDTalk Week zonder Afval

Samenwerking tussen gemeenten en kringloop Zero Waste Nederland De NVRD is partner van de Week Zonder Afval. Speciaal voor deze week organiseert de NVRD een NVRDtalk over afvalloos leven samen met BKN en Zero Waste Nederland. Milieu Centraal organiseert de Week zonder Afval. Van maandag 31 mei t/m zondag 6 juni 2021 gaan we met z'n allen de uitdaging aan om zo min mogelijk afval weg te gooien. De week staat o.a. in het teken van repareren, bewust consumeren, 2e hands kopen en de deeleconomie. Elke dag is er aandacht voor een van de hogere ‘R-Strategieën’ van de ladder van Lansink.

| Online MS Teams

Regiobijeenkomst Noord 17 juni

Graag nodigt het bestuur van de regio Noord-Nederland u uit voor een online regiobijeenkomst ‘Een sticker, een app, minder afval is de next stap’   op  Donderdag 17 juni 2021 11.00 – 12.45 uur   De bijeenkomst wordt online via MS Teams gehouden. Afvalpreventie staat al jaren bovenaan de ‘ladder van Lansink’. Gemeenten en afvalbedrijven zijn goed in het organiseren van de inzameling en het scheiden van afval, maar het voorkomen van afval blijft een moeilijk te tackelen onderwerp. We verkennen we een aantal nieuwe mogelijkheden om concreet invulling te geven aan afvalpreventie op gemeentelijk niveau. Zo is onlangs het opt-in systeem voor reclamedrukwerk opgenomen in de model-afvalstoffenverordening. Ook gedragsbeïnvloeding via slimme vragen en slimme apps zijn nieuwe instrumenten in de gereedschapskist. In deze bijeenkomst gaan we in op de ervaringen die met deze instrumenten zijn opgedaan. Lees verder voor de details van het programma, of meldt je meteen aan via de aanmeldknop onderaan.

| Hart van Holland Nijkerk

Gladheidbestrijdingscongres 2021