Slider9

Bijeenkomsten

De NVRD organiseert congressen, kennisbijeenkomsten, regiobijeenkomsten, workshops en masterclasses. Deze bijeenkomsten hebben als doel om (onderling) kennis uit te wisselen en een duidelijke netwerkfunctie te realiseren.

Bijeenkomsten

| Saver

Regiobijeenkomst Zuid

Graag nodigt het bestuur van de Regio Zuid-Nederland u uit voor een regiobijeenkomst op donderdag 22 oktober 2020. De bijeenkomst wordt gehouden bij Saver in Roosendaal. ‘Preventie, wat kun je als gemeente nu concreet doen?’  

| Woonindustrie, Nieuwegein

Gemeentelijk Grondstoffencongres 2020

Een goed verhaal begint bij jezelf: Laten we afvalscheiding eenvoudig en beter uitlegbaar maken. Deze oproep staat centraal tijdens de nieuwste editie van het Gemeentelijk Grondstoffencongres op 19 november 2020.

| Hart van Holland Nijkerk

Gladheidbestrijdingscongres 2021

| Klokgebouw en Kazerne te Eindhoven

NVRD Jaarcongres 2021 'Innovatie - de rol van de overheid'

Vanwege het Corona-virus wordt het NVRD Jaarcongres 2020 een jaar uitgesteld. De nieuwe datum is 19 en 20 mei 2021.  'Innovatie en de rol van de overheid', dat is het onderwerp van het NVRD Jaarcongres. Innoveren en overheid noemt men niet vaak in één adem. En toch speelt de overheid vaak een cruciale rol in het innovatieproces. Denk aan het aanpassen van wet- en regelgeving, maar ook aan het financieren van onderzoek. En waar past dit thema beter, dan in design hoofdstad Eindhoven? Samen met Cure, afvalinzamelaar in deze regio, organiseert de NVRD hier gedurende twee dagen een inspirerend programma.