Bijeenkomst 'Grip op Onkruid'

Voor de zomer heeft de NVRD een onderzoek laten uitvoeren naar de stand van zaken van onkruidbeheer in Nederland.

De NVRD organiseert een bijeenkomst over de resultaten van de evaluatie onkruidbestrijding. Tijdens deze bijeenkomst zullen adviesbureaus Tauw en Peter van Welsem in twee werksessies ingaan op de resultaten uit de evaluatie, met als doel om de aanwezigen meer grip op onkruid te laten krijgen.

De onderwerpen die in de eerste sessie aan de orde komen zijn: Samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever & beleving van onkruid. In de tweede sessie zal in worden gegaan op: Klimaat/duurzaamheid, Ontwerp & Methoden/kosten.

In de twee sessies zullen we eerst de resultaten van het onderzoek delen, daarna komt een ervaringsdeskundige aan het woord, waarna er ruimte is om interactief van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.

Wanneer: 6 november van 10.00 tot 12.00 uur 

Waar: online via ZOOM

Als u een ervaring met onkruidbeheer zou willen delen, geef dat dan bij uw opgave aan. Zowel positieve ervaringen als ervaringen waar nog verbetering mogelijk is zijn van harte welkom.

Datum en tijdstip:
2020-11-06T10:00:00 2020-11-06T12:00:00
Locatie:
Online
Adres:


Aanmeldperiode: