Kennisbijeenkomst 'Een leven lang inzetbaar'

De gezondheid en inzetbaarheid van onze medewerkers stonden de afgelopen jaren volop in de aandacht. Het Sectorplan AMBOR van het O&O Fonds Afval- en Milieubedrijven en de NVRD heeft het mogelijk gemaakt dat 1.200 vakkrachten een MBO-diploma konden behalen en ruim 3.000 medewerkers aanvullende scholing konden krijgen. En met het onderzoek naar de fysieke belasting van afvalinzamelaars wordt de twintig jaar oude P90-norm van een update voorzien, zodat de medewerkers ook gezond kunnen blijven werken. Op de kennisbijeenkomst van 19 september – Een Leven Lang Inzetbaar – zetten we deze trends centraal. We kijken naar andere vormen van fysieke belasting, staan stil bij de betekenis van het opleiden van medewerkers en kijken naar wat nodig is om voldoende gekwalificeerd personeel naar onze branche te blijven trekken.   

 

Het belangrijkste kapitaal van de afvalbranche zijn de mensen die erin werken. De gezondheid en inzetbaarheid van onze medewerkers stonden de afgelopen jaren volop in de aandacht. Zo heeft het Sectorplan Afvalbeheer en -Management en Beheer van de Openbare Ruimte (AMBOR) van het O&O Fonds Afval- en Milieubedrijven en de NVRD het mogelijk gemaakt dat 1.200 vakkrachten hun, vaak eerste, MBO-diploma konden behalen en ruim 3.000 medewerkers aanvullende scholing konden krijgen. Maar er is meer. Na jaren van praten met de Inspectie-SZW is er onderzoek gedaan dat moet leiden tot een nieuwe leidraad fysieke belasting. Deze zal de ruim 20 jaar oude P90-norm moeten gaan vervangen. Dit alles met de achtergrond om onze medewerkers een leven lang inzetbaar te houden.

Op de kennisbijeenkomst van 19 september – Een leven lang inzetbaar – zetten we deze trends centraal. We kijken naar andere vormen van fysieke belasting, kijken in de keuken van een andere branche waar fysieke belasting ook een grote rol speelt, staan stil bij de betekenis van het opleiden van medewerkers en kijken naar wat nodig is om voldoende gekwalificeerd personeel naar onze branche te blijven trekken. Maar ook besteden we aandacht aan het beroep vuilnisman en wat we er als branche aan zouden moeten doen om onze medewerkers de erkenning te laten krijgen die ze verdienen.
 

Presentaties

 • Het imago van de vuilnisman; het verhaal erachter door Theo Hendriks.pdf
 • Employability in de branche door Wouter Koenderman.pdf
 • Naar een nieuwe leidraad fysieke belasting door Pim van Dorst.pdf
 • Moderne arbeidsbelastingen, welke zijn er en hoe pak je ze aan. door Mirjam Mulders.pdf
 • Een leven lang leren door Jos Sanders (TNO, innovation for life)


  Programma

  9.30    Ontvangst
  10.00  Opening door dagvoorzitter Peter Kerris (NVRD)
  10.10  Het imago van de vuilnisman; het verhaal erachter (Theo Hendriks, Storyteller)
  Het imago van de vuilnisman is al jaren slecht. Ook op de recent gepresenteerde beroepsprestatieladder staat het beroep onderaan. Maar hoe komt dit nou? Wat maakt het dat helden van kleine kinderen op een bepaald moment geen held meer zijn. Maar belangrijker nog is de vraag: wat kunnen we er als branche aan doen?
  10.35  Een leven lang leren door Jos Sanders (TNO, innovation for life)
  Dr. Jos Sanders promoveerde vorig jaar op de inzetbaarheid en scholing van laagopgeleide medewerkers. Werknemers moeten om verschillende redenen hun kennis en vaardigheden waardevol houden. In zijn proefschrift onderscheidt Jos Sanders daar drie ‘routes’ voor: ontwikkeling (je kennis aanpassen aan je baan), mobiliteit (van baan veranderen) en taak-herontwerp (je baan aanpassen aan je kennis).
  11.00  Pauze
  11.20  Opleiden als onderdeel van maatschappelijk betrokken bedrijfsvisie door Wouter Jansen (Spa opleidingen)
  Kiezen voor opleiden is essentieel in een moderne visie op een bedrijf. Als adviseur helpt Wouter Jansen bedrijven in onze branche toegroeien naar een maatschappelijk betrokken bedrijfsvisie waarin onder meer instrumenten als strategisch personeelsmanagement centraal staan. Welke voorbeelden zijn er voor u?
  11.45  Employability in de branche door Wouter Koenderman (Directeur ACV, voorzitter O+O-fonds)
  De afgelopen twee jaar heeft het Sectorplan AMBOR tot een impuls geleid waarmee medewerkers in onze branche serieuzer zijn gaan kijken naar de eigen ontwikkeling. Als voorzitter van het O&O Fonds stond Wouter Koenderman aan de wieg van het Sectorplan. Wat heeft het plan de branche gebracht en hoe gaan we verder?
  12.10  Lunchpauze
  12.55  Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken door Rob Triemstra (plaatsvervangend hoofd directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  De tijd waarin arbo-beleid in Den Haag werd bepaald en vervolgens uitgerold over Nederland ligt achter ons. Sinds de Arbocatalogus Afvalbranche in 2010 haar intrede deed in onze branche wordt op het niveau van de sector gestreefd naar praktisch en toepasbaar arbeidsomstandighedenbeleid. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevordert de trend om meer en meer zelf als branche te reguleren. 
  13.20  Fysieke belasting in andere branches. Hoe pakken zij dat aan?
  13.50  Pauze
  14.15  Naar een nieuwe leidraad fysieke belasting door Pim van Dorst (vhp human performance)
  In mei is het onderzoek naar de fysieke belasting in de afvalbranche afgerond. Resultaten van pilots die in maart en april hebben plaatsgevonden zijn meegenomen in het rapport. Deelnemers aan de pilots praten u bij hoe het werken met de concept-leidraad is gegaan en welke consequenties dit kan hebben voor de dagelijkse werkzaamheden van uw dienst of bedrijf. Ergonomiebureau vhp human performance, uitvoerder van het onderzoek, zal tevens de feitelijke resultaten van het onderwerp duiden.
  15.15  Moderne arbeidsbelastingen; welke zijn er en hoe pak je ze aan? door Mirjam Mulders (KAM-coördinator DAR NV)
  Naast fysieke belasting zijn er door de toenemende automatisering en mechanisering van de inzameling ook andere belastingen ontstaan die de arbeidsomstandigheden van medewerkers beïnvloeden. Werken met de zijbelader of op kraanwagens vraagt bijvoorbeeld aandacht voor mogelijke rsi-klachten, voor gevolgen van alleen werken maar ook voor problemen met overgewicht door te weinig beweging. Tijdens deze presentatie wordt een aantal moderne belastingen besproken en de manier waarop deze aangepakt kunnen worden.
  15.40  Borrel
   
  Doelgroep:
  Managers, KAM-coördinatoren, HR-managers, P&O-ers en beleidsmedewerkers.
   

De kosten voor deze dag bedragen € 235,- voor leden NVRD en niet leden € 335,- excl. btw.

Datum en tijdstip:
2017-09-19T09:30:00 2017-09-19T16:30:00
Locatie:
Regardz WTC Arnhem
Adres:
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Aanmeldperiode:
2017-04-24T09:00:00 2017-09-19T08:00:00