Ledenbijeenkomst evaluatie Raamovereenkomst

Heeft u vragen en/of opmerkingen over (de evaluatie van) de afspraken in de huidige Raamovereenkomst Verpakkingen? En wilt u wellicht iets kwijt over de ketenregie van gemeenten of de alsmaar doorgaande kwaliteitsdiscussies over PMD? Meld u dan aan voor de ledenbijeenkomst op woensdagmiddag 6 september aanstaande over de publieke inzet bij de evaluatie van de Raamovereenkomst.
 
Tijdens deze middag wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen die spelen en overleggen die wij als NVRD voeren met verschillende ketenpartners, mogelijke oplossingsrichtingen voor de huidige problematiek en krijgt u uitgebreid de kans om input te leveren op de punten die volgens u aan de orde moeten komen tijdens de evaluatie.
 
PROGRAMMA
13.00 uur      Inloop en ontvangst door Olaf Prinsen
13.30 uur      Welkom en opening

13.35 uur      Stand van Zaken tussentijdse evaluatie en kostenonderzoeken

In de Raamovereenkomst 2013-2022 is afgesproken dat er in 2017 een tussentijdse evaluatie zal plaatsvinden. Hiervoor wordt momenteel een aantal onderzoeken uitgevoerd die naar verwachting eind september gereed komen. De afspraken rond de Raamovereenkomst en de laatste stand van zaken rond deze onderzoeken komen hier aan de orde.

14.00 uur      Ketenregie en vermarkting

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest rond het sorteren en vermarkten van kunststof verpakkingen. De ketenregie die gemeenten sinds 2015 kennen, is daarbij regelmatig ter discussie gesteld. Daarom wordt in het kader van de evaluatie met verschillende partijen in de keten gekeken welke mogelijkheden er zijn om de verantwoordelijkheden daar neer te leggen waar er ook daadwerkelijk invloed uitgeoefend kan worden. De rol van gemeenten is hierbij cruciaal. Daarom wordt kort een inleiding gegeven over de mogelijke oplossingsrichtingen en gaan de leden vervolgens in kleine groepen uiteen om de belangrijkste punten voor de inzet op de ketenregie te formuleren.

15.00 uur      Plenaire terugkoppeling inzet op ketenregie (sorteren en vermarkten)


15.15 uur      Garantie die gemeenten vragen aan NVRD/VNG bij nieuwe afspraken Raamovereenkomst

Naast de ketenregie is er nog een aantal discussiepunten die de afgelopen jaren speelden zoals de kwaliteitsdiscussies, de niet verpakkingen, de risicoverdeling, drankenkartons, de transitie naar een circulaire economie etcetera. De belangrijkste discussiepunten worden gepresenteerd en met de leden besproken en waar nodig aangevuld. Vervolgens worden tijdens dit blok de uitgangspunten en minimale garanties die gemeenten stellen geformuleerd zodat NVRD/VNG die mee kunnen nemen in hun input voor de evaluatie.

16.15 uur     Plenaire terugkoppeling en afsluiting


16.45 uur     Netwerkborrel


17.30 uur     Afsluiting

 
Deze bijeenkomst biedt u als lid van de NVRD de kans om input te geven op de evaluatie van de Raamovereenkomst en de nieuwe afspraken die worden gemaakt. Aan de hand van deze bijeenkomst zal de NVRD haar inbreng op de publieke inzet bij de evaluatie verder vormgeven. De bijeenkomst vindt plaats op woensdagmiddag 6 september van 13.30-17.30 uur bij Regardz WTC in Arnhem en wordt afgesloten met een netwerkborrel. Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor NVRD-leden van gemeenten en publieke bedrijven.

 

 

 

Datum en tijdstip:
2017-09-06T13:30:00 2017-09-06T17:30:00
Locatie:
Regardz WTC Arnhem
Adres:
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Aanmeldperiode:
2017-07-04T09:00:00 2017-09-05T09:00:00