NVRDTalk -Klimaatimpact afvalscheiding huishoudelijk afval

Begin 2021 is het onderzoek ‘Klimaatimpact van afvalverwerkingsroutes in Nederland gepubliceerd. In opdracht van de NVRD heeft CE Delft de klimaatimpact voor recyclen en verbranden van 13 afvalstromen uit het huishoudelijk afval onderzocht. Dit heeft geresulteerd in actuele klimaatkentallen per materiaalsoort. Met deze kentallen kan de bijdrage van afvalscheiding aan de klimaatdoelen worden berekend. De conclusie is dat afvalscheiding en recycling van HHA een behoorlijke bijdrage levert aan het Nederlands klimaatbeleid.

CE-Delft voorpagina

Tijdens deze NVRDTalk zal Marijn Bijleveld van CE Delft het onderzoek toelichten. Marijn zal tijdens de presentatie  inzicht geven in de resultaten, de methodiek en een aantal materiaalstromen uitlichten. Ze zal verder toelichten hoe de resultaten te gebruiken zijn voor gemeenten. Ook is er vanzelfsprekend ruimte voor vragen. Het onderzoeksrapport zelf is hier volledig te lezen: https://www.nvrd.nl/nieuwsberichten/2021/afvalscheiding-draagt-bij-aan-klimaatdoelen

In het tweede deel van de Talk zal Folkert Starreveld vertellen hoe hij de Co2 kentallen gebruikt voor de Benchmark Afval. In de Benchmark worden de afvalscheidingsprestaties van gemeenten ook gepresenteerd  in hiermee vermeden Co2 uitstoot. Ook heeft de NVRD Benchmark circulaire prestatie-indicatoren ontwikkeld.

Datum en tijdstip:
2021-05-06T15:00:00 2021-05-06T16:00:00
Locatie:
Online via ZOOM
Adres:


Aanmeldperiode: