NVRDtalk: kostenplaatje Van Afval Naar Grondstoffen

Spreker: Jan Willem van Dalen (Cyclus)

Veel gemeenten worstelen met de afvalstoffenheffing die ze ieder jaar zien stijgen. En dat terwijl veel gemeenten eerder hun inwoners de belofte hebben gedaan dat goed scheiden geld oplevert. Leg dat maar eens uit aan de wethouder die de verhoging moet toelichten in de gemeenteraad. Gelukkig is het allemaal niet zo ingewikkeld als het lijkt en is het ook allemaal goed uit te leggen mits je wat kennis hebt hoe de afvalstoffenheffing is opgebouwd en hoe je hier in kan sturen. Welke kosten mag je wel en welke mag je niet uit de afvalstoffenheffing dekken? En wat is redelijk en billijk? Hier gaat de NVRDtalk over op 12 november 2020. Jan Willem van Dalen legt dan uit hoe de afvalstoffenheffing zich verhoudt tot de gemeentefinanciën. Hij zal antwoord geven op vragen als: Hoe is de afvalstoffenheffing opgebouwd? Welke elementen zijn beïnvloedbaar en hoe werkt dat? Bijzondere aandacht is er voor diftar: hoe wordt dan e.e.a. verrekend en wat zijn daarin te nemen keuzes (met hun voor- en nadelen). 

Kortom: Wil je meer informatie over de kosten en baten van Afvalbeheer en hoe je daar invloed op uitoefent, meld je dan aan voor deze NVRDtalk

Datum en tijdstip:
2020-11-12T15:00:00 2020-11-12T16:00:00
Locatie:
Online via ZOOM
Adres:


Aanmeldperiode: