Regiobijeenkomst Noord 17 juni

 

 

Graag nodigt het bestuur van de regio Noord-Nederland u uit voor een online regiobijeenkomst

‘Een sticker, een app, minder afval is de next stap’ op 17 juni via MS Teams

Afvalpreventie staat al jaren bovenaan de ‘ladder van Lansink’. Gemeenten en afvalbedrijven zijn goed in het organiseren van de inzameling en het scheiden van afval, maar het voorkomen van afval blijft een moeilijk te tackelen onderwerp.

NVRD_logo+vlak_Payoff2017

We verkennen we een aantal nieuwe mogelijkheden om concreet invulling te geven aan afvalpreventie op gemeentelijk niveau. Zo is onlangs het opt-in systeem voor reclamedrukwerk opgenomen in de model-afvalstoffenverordening. Ook gedragsbeïnvloeding via slimme vragen en slimme apps zijn nieuwe instrumenten in de gereedschapskist.

In deze bijeenkomst gaan we in op de ervaringen die met deze instrumenten zijn opgedaan. Lees verder voor de details van het programma, of meldt je meteen aan via de aanmeldknop onderaan.

Programma:

11:00 uur     Opening door Miriam Hall – voorzitter.

11:05 uur     Ontwikkelingen door Maarten Goorhuis.

11:15 uur     Opt-in systeem ongeadresseerd drukwerk.

                   Welke handvatten heb je als gemeente om écht iets te doen aan preventie van afval? Dus geen mooie woorden maar daden door regelgeving. Het opt-in systeem voor ongeadresseerd drukwerk is hier één van de weinige

                   voorbeelden van. Het leidt echter ook tot dilemma’s. Want als overheid grijp je feitelijk in achter de voordeur. Daarnaast zijn grondstoffenstromen ook inkomsten. Kortom: echte preventie schuurt aan alle kanten en   

                   dwingt tot keuzes maken. Er wordt gekeken naar het traject dat in de gemeente Utrecht inmiddels bijna 5 jaar geleden begon en nog steeds niet is afgerond met een cassatieprocedure bij de Hoge Raad.

                   Presentatie door Gerhard Schoonvelde, manager ontwikkeling en bedrijfsondersteuning bij de gemeente Utrecht.

11:30 uur     Tijd voor vragen.

11:35 uur     Infoquete Afvalscheiding / Afvalpreventie.

                   Beïnvloeding door bevraging is al zo oud als Socrates. Door scherpe vragen bracht hij zijn opponenten tot andere inzichten. Vragen activeren onze hersenen. Hoe kunnen we dit mechanisme toepassen om de burger tot

                   meer afvalpreventie, afvalscheiding en schoon-gedrag te bewegen. Er wordt gekeken naar enkele tools en de ervaringen met het instrument infoquete.

                   Presentatie door Addie Weenk, werkzaam bij Rijkswaterstaat.

11:50 uur     Tijd voor vragen.

11:55 uur     Innovatieve afvalapp.

                   Het hebben van een goed inzicht in het (maatschappelijke) belang van afvalscheiden is over het algemeen een eerste vereiste voor huishoudens om hun afval daadwerkelijk te gaan scheiden; het ontvangen van

                   informatie over hoeveel afval men nu eigenlijk zelf produceert - liefst in vergelijking tot de afvalproductie en afvalscheidingsgedrag van andere, vergelijkbare huishoudens – kan het scheidingsgedrag nog verder versterken.

                   In deze presentatie worden de uitkomsten van een pilot gepresenteerd, waarin de effecten van het verstrekken van dergelijke informatie (via een recent ontwikkelde app) op het afvalscheidingsgedrag  geanalyseerd.

                   Presentatie door Daan van Soest, werkzaam bij TSC Tilburg University.

12:10 uur     Tijd voor vragen.

12:15 uur     Einde inhoudelijk programma.

                   Tijd om na te praten en elkaar digitaal te ontmoeten tot 12.45 uur.

 

Wij hopen u graag online te zien op 17 juni!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van NVRD regio Noord

Miriam Hall