Regiobijeenkomst Noord 8 april

In onze online bijeenkomst van 12 november 2020 spraken we over de kwaliteit van deelstromen en dan specifiek over de stromen Oud Papier en Textiel. In de online bijeenkomst van 8 april aanstaande zoomen we (weliswaar via Teams) in op GFET. GFET is met gemiddeld ongeveer 30% nog altijd de grootste fractie in het restafval. En het GFET dat wel apart wordt ingezameld blijkt nogal eens te verontreinigd om het op de juiste manier te kunnen verwerken. Vanuit ons streven naar circulariteit en de VANG-doelstellingen moeten we naar meer én schoner GFET. Maar hoe dan?

work

Diverse maatregelen die de gescheiden inzameling van GFT en de kwaliteit ervan moeten verbeteren zijn vanuit het programma VANG-HHA opgenomen in een aanvalsplan GFT, opgezet door Rijkswaterstaat in samenwerking met de Vereniging Afvalbedrijven en de NVRD. We worden bijgepraat over de resultaten tot nu toe. Vervolgens bespreken we de kwaliteit van GFT in relatie tot de vermarkting (inclusief verwerkingsmethoden, capaciteit en ontwikkelingen hierin) en hoe dit kan bijdragen aan verbetering van de ‘GFET-prestatie’. Daarna neemt de gemeente Enschede ons mee in hun aanpak van de inzameling van GFE bij hoogbouw.

Het programma kent de volgende opzet:

Programma

11.00 uur  Opening door Miriam Hall - voorzitter

11.05 uur  Ontwikkelingen door Maarten Goorhuis

11.15 uur  Resultaten aanvalsplan GFT vanuit het programma VANG HHA.

                Presentatie door Daan Middelkamp (NVRD)

11.30 uur  Dilemma’s vermarkting GFT; verwerkingsmethoden, capaciteit en ontwikkelingen.

                Presentatie door Willem Elsinga (Elsinga Beleidsplanning en Innovatie BV).

11.45 uur  Tijd voor vragen

11.50 uur  GFE bij hoogbouw en te maken keuzes vooraf.

                Presentatie door Mirian Kock, op basis van ervaring in Enschede.

12.05 uur  Tijd voor vragen

12.10 uur  Einde programma en mogelijkheid tot ontmoeten tot 12.30 uur

Datum en tijdstip:
2021-04-08T11:00:00 2021-04-08T12:45:00
Locatie:
Online MS Teams
Adres:


Aanmeldperiode: